Računarske mreže

Projektovanje, instalacija, implementacija, monitoring i održavanje LAN i bežičnih računarskih mreža

Čak i najmanja kompanija u svakodnevnom radu koristi barem dva uređaja (laptop i smartfon) koje je potrebno povezati, omogućiti im pristup i razmenu podataka, bežični internet… Što se veći broj uređaja koristi u radu, to je potreba za njihovim efikasnim povezivanjem veća.

Mi pružamo usluge vezane za projektovanje računarskih mreža, njihovu instalaciju i implementaciju, kao i kontinuirano praćenje i održavanje, sa ciljem da vaše poslovanje bude efikasnije.

Naši stručnjaci su vam na raspolaganju da za vas projektujemo potpuno novu mrežu ili da optimizujemo postojeću. Rezultati ove aktivnosti između ostalog obuhvataju:

  • Omogućavanje brže razmene fajlova i informacija unutar mreže
  • Povećanje brzine pristupa internetu, kako sa laptop i desktop računara, tako i sa mobilnih telefona i tablet uređaja
  • Poboljšanu bezbednost vašeg celokupnog IT sistema

U skladu sa projektovanim rešenjem, sprovešćemo sve neophodne radove kako bi vaša računarska mreža neometano radila. To obuhvata:

• Sprovođenje kablova po vašem prostoru
• Instalaciju modema, rutera, svičeva i drugih uređaja
• Podešavanje VPN rešenja za bezbedan pristup sa udaljenih lokacija
• Podešavanje parametara na svim vašim uređajima (računarima, serverima, mrežnim štampačima…)

I najbolje projektovana mreža mora redovno da se prati i održava kako bi efikasno ispunjavala svoju ulogu.

Naš tim će obezbediti neprekidni monitoring vaše mreže u realnom vremenu i uočavanje i otklanjanje eventualnih problema u najkraćem mogućem roku. Neretko i pre nego što se to odrazi na efikasnost vašeg rada.

Na raspolaganju smo i u slučajevima kad vam ne pružamo uslugu aktivnog monitoringa a dođe do prekida u radu mreže ili nekog njenog dela. Na primer, nestane pristup internetu ili video nadzor prestane da funkcioniše ili VPN pristup postane neupotrebljivo spor. U najkraćem mogućem roku ćemo sprovesti dijagnostiku problema, definisati način rešavanja i otkloniti ga.