IT podrška

Instalacija, održavanje i servis računara, servera i mreža

Danas poslovanje kompanija svih veličina zavisi od efikasnog rada računarskih sistema. Da biste mogli da se fokusirate na svoj posao – računar mora da radi brzo i stabilno, serveri da budu uvek dostupni, a mreža brza i bez štucanja čak i dok se kopiraju stotine fajlova.

Naša usluga IT podrške je tu da obezbedi optimalne uslove rada vašeg IT sistema, bez obzira na broj kompjutera i drugih uređaja koje koristite u svakodnevnom radu. Bilo da je potrebna instalacija novog dela ili programa, tekuće ili vanredno održavanje da bi se obezbedio stabilan rad, ili je potrebno obaviti servisiranje računara ili servera.

Naši specijalisti su vam na raspolaganju tokom celokupnog životnog veka računara u vašem preduzeću.

 • NABAVKA NOVIH RAČUNARA
  Tu smo da procenimo vaše potrebe i predložimo optimalan model računara za svaki zadatak i svako radno mesto. Računare koji su vam potrebni ćemo poručiti, sastaviti, softverski pripremiti za predstojeće zadatke, isporučiti ih vam i povezati u vaš IT sistem.
 • MONITORING I REDOVNO ODRŽAVANJE
  Pratimo rad svih kompjutera u vašoj kompaniji da bismo eventualne hardverske i softverske probleme uočili na vreme, sprovodimo redovno čišćenje i samih računara i instaliranog softvera, i na taj način obezbeđujemo da vaše poslovanje ne trpi.
 • VANREDNO ODRŽAVANJE I SERVIS
  Ne mogu se sve situacije predvideti. Kad računar počne da „štuca“ ili u potpunosti otkaže poslušnost – u najkraćem mogućem roku ćemo otkriti u čemu je problem i preduzeti sve korake da ih otklonimo, uključujući zamenu delova i opreme, kao i servis računara ili nekog njegovog dela.

Fokusirani smo obezbeđivanje stabilnog i brzog rad svih servera koje koristite u vašem poslovanju

 • PROJEKTOVANJE INFRASTRUKTURE
  U skladu sa vašim poslovnim potrebama, projektovaćemo optimalnu serversku infrastrukturu koja može obuhvatiti servere na lokaciji vaše firme ili specijalizovanom data-centru, kao i virtuelna i cloud rešenja.
 • NABAVKA I INSTALACIJA
  Na osnovu projektovanog rešenja, izvršićemo nabavku svih neophodnih hardverskih i softverskih resursa, izvršiti instalaciju i podesiti da svi uređaji u vašoj kompaniji dobiju odgovarajući pristup serverima.
 • MONITORING I BEZBEDNOST
  Naši stručnjaci će kontinualno pratiti rad svih servera – bez obzira na to da li smo ih mi instalirali ili ih već imate. Reagovaćemo u slučaju da primetimo bilo kakvu nestabilnost u radu ili bezbednosni problem. Sav softver na serverima ćemo redovno ažurirati kako bismo održali njihov brz, stabilan, i bezbedan rad.

Od mrežne infrastrukture zavisi da li će vaši računari i serveri raditi efikasno.

 • INSTALACIJA I OPTIMIZACIJA
  Izvršićemo fizičku i softversku instalaciju sve neophodne opreme i softvera, i sprovesti optimizaciju, tako da možete da budete sigurni da mreža neće biti usko grlo vašeg IT sistema.
 • NADGLEDANJE I BEZBEDNOST
  Kontinualno ćemo pratiti rad mreže i svih njenih delova, kako bismo održali njeno optimalno stanje i predupredili sve potencijalne bezbednosne probleme.
 • INTERNET LINK
  Posebnu pažnju posvećujemo vašoj internet vezi, kako bi svi zaposleni imali brz i nesmetan pristup globalnoj mreži, da vaša komunikacija sa poslovnim partnerima ne bi patila.

Vodimo računa da na vašim uređajima softver bude pravilno instaliran i da uvek koristite nove verzije

 • INSTALACIJA
  Na svim računarima i serverima instaliraćemo neophodne operativne sisteme, kao i aplikacije koje su vam potrebne u svakodnevnom radu.
 • ODRŽAVANJE
  Redovno ćemo pratiti stanje operativnih sistema i programa, i instalirati bezbednosne zakrpe, kao i nove verzije, kako biste uvek imali na raspolaganju sve potrebne funkcionalnosti.